Der erste Arbeitseinsatz in diesem Jahr führte uns nach Shkoder, Fushe-Arrez und Kruja. Zum ersten Mal wurden wir von drei ehrenamtlichen albanischen Studentinnen begleitet, die im Ausland leben: Edera Kanu, Donika Kida und Anila Fetiu, die mit vollem Einsatz und riesiger Motivation für unseren Verein gearbeitet haben! An dieser Stelle möchte ich mich im Namen von DAIKA e.V. für ihr unglaublich tolles Engagement bedanken. Ein weiterer Dank geht an unsere albanischen Kollegen  Vilma Dufalija, Suela Halilaj und Dritan Nikolli, die uns vor Ort unterstützen und dann auch während unserer Abwesenheit die Reihenuntersuchungen von Kindern weiterführen können.

Misioni ynë i parë i punës për këtë vit ishte në Shkodër, Fushë-Arrëz dhe në Krujë. Për herë të parë ishim të shoqëruar nga tri studente shqiptarë, të cilat jetojnë jashtë vendit: Edera Kanu, Donika Kida dhe Anila Fetiu. Këto punuan vullnetarisht dhe më plot përkushtim si dhe motivim te madh për shoqatën tonë. Për ketë angazhim dua t´i falenderoj në emër të shoqatës DAIKA e.V. Gjithashtu edhe një falenderim i përket kolegëve tanë në Shqipëri: Vilma Dufalija, Suela Halilaj dhe Dritan Nikolli, të cilët na përkrahën gjatë gjithë kohës së punës sonë dhe që do t´i vazhdojnë kontrollet e mëtejshme të fëmijëve gjatë kohës që ne nuk do të jemi të pranishëm në Shqipëri.

 

Patienten im Untersuchungszimmer im Kloster in Fushe-Arrez: DAIKA-Fachreferentin Elfriede Joos-Kratsch und ihre Helfer

Pacientët në dhomën e vizitave në manastir të Fushë-Arrëz-it: specialistja okuliste Elfriede Joos-Kratsch dhe ndihmësit e saj të shoqatës DAIKA 

Erster Arbeitsort: Shkoder (23.3.-26.3.)

In Shkoder stellt uns seit Beginn unserer Arbeit Dr. Beci seine Augenarztpraxis kostenlos zur Verfügung, um unsere kleinen Patienten mit Brillen zu versorgen und diese zu kontrollieren. An unserem ersten Tag kümmerten wir uns um Kinder, denen wir während der vergangenen Einsätze Brillen verschrieben hatten. Dabei konnten wir bei allen Kindern eine Verbesserung der Sehkraft verzeichnen. In einigen Fällen - vor allem bei kleinen Kindern - waren die Brillengestelle allerdings verbogen oder die Gläser verkratzt. Dies hat zu Folge, dass die Sehkraft eingeschränkt ist, sodass wir diese Brillen austauschen mussten. Außerdem kümmerten wir uns um die Versorgung von Kindern, die unsere albanischen Kollegen während unserer Abwesenheit bei Screenings entdeckt hatten.

Am zweiten Tag stand eine Augen-Reihenuntersuchung („Screening“) in der schweizer Einrichtung „Spirituelle Weggemeinschaft“ auf dem Programm. Das Ziel dabei ist, möglichst viele Kinder auf ihre Sehkraft zu kontrollieren. Denjenigen mit Problemen werden weitere, kostenlose Untersuchungen in der Praxis angeboten. Das von Schwester Christina und Schwester Michaela geführte Kloster beherbergt einen Kindergarten und eine Vorschule. Diese Einrichtung ermöglicht durch die herzliche Führung und die großzügigen Räumlichkeiten vielen Kindern der Umgebung eine unbeschwerte Kindheit.

An unserem dritten Tag in Shkoder arbeiteten wir zum ersten Mal mit Einrichtungen des Malteserordens zusammen. Besonders hilfsbedürftig waren die Kinder der Sinti und Roma in einem Waisenhaus, da ihnen sonst keinerlei augenärztliche Hilfe zusteht. Hier stellten wir übermäßig viele Sehprobleme fest.

Einige Kinder konnten wir direkt am Mittwochmorgen mit Brillen versorgen, um die Versorgung der anderen werden wir uns bei unserem nächsten Einsatz im Mai kümmern. Insgesamt erfassten wir in diesen Tagen 160 Kinder zwischen 3 und 9 Jahren zur Erstuntersuchung.

 

Vendi i parë ku filloi puna: Shkodër (23.3.-26.3.)

 

Që në fillim të punës sonë, Dr. Beci na ofroi falas ambjentet e klinikës së tij private të syve për të mundësuar vizitat si dhe paisjen me syze për pacientët tanë të vegjël. Në ditën e parë të punës i kontrolluam edhe njëherë fëmijët, të cilët i kishim vizituar dhe paisur me syze më parë. Gjatë këtij kontrolli vumë re përmirësime të dukshme të fuqisë së të pamurit. Në disa rastë – sidomos tek fëmijët më të vegjël – vëreheshin dëmtime të kornizave dhe gërvishtje të xhamave. Ky përdorim i gabuar i syzeve ka si pasojë kufizimin e të pamurit dhe na u desh ti ndërronim sërish syzet e tyre. Përveç këtyre rasteve u përkujdesëm gjithashtu edhe për fëmijët, të cilët kolegët tanë i kishin zbuluar gjatë vizitave të mëparshme.

Ndërsa në ditën e dytë të punës, me qëllim që të kontrollohej një numër sa më i madh fëmijësh, ne realizuam një varg të gjatë vizitash („Screening“) në qendrën zviceriane “Spirituelle Weggemeinschaft”. Atyre, të cilëve kishin probleme me shikiminin, ne i ofruam kontrolle të mëtejshme falas në klinikën private të Dr. Beci-t. Në manastirin e udhëhequr prej murgeshave Christina dhe Michaela gjendet një kopësht fëmijësh dhe një parashkollë. Ky objekt me ambjente të bollshme, i drejtuar më mjaft dashuri, ia mundëson shumë fëmijëve nga rrethi një fëmijëri të lumtur.

Në ditën tonë të tretë në Shkodër punuam për herë të parë në ambientet e urdhërit „Malteser“. Veçanërisht nevojë për vizitë okulare kishin fëmijët Sinti dhe Roma të një jetimoreje. Ata nuk kishin pasur deri tani mundësi tjetër për shërbime mjekësore të syve dhe pikërisht këtu konstatuam jashtëzakonisht shumë raste problematike. Disa nga fëmijët i pajisëm me syze në të njëjtën ditë, ndërsa për disa të tjerë do të kujdesemi në misionin e rradhës në muajin maj. Gjatë këtyre ditëve ne realizuam vizitën e parë okulare për 160 fëmijë të moshës 3 deri 9 vjeçare.

 

Hier ein paar Eindrücke unserer Arbeit: 

Këtu janë disa përshtypje nga puna jonë:

Prüfung der Sehkraft mit dem LEA-Test: DAIKA-Volunteer Anila Fetiu

Matja e fuqisë së shikimit me testin e quajtur LEA: me vullnetaren e DAIKA-s Anila Fetiu

 

DAIKA-Volunteer Edera Kana kontrolliert mit dem Stereo-Test das 3D-Sehen

Vullnetarja e DAIKA-s Edera Kanu duke kontrolluar fuqinë e shikimit 3D tek fëmijët me testin e quajtur Stereo

 

DAIKA-Mitarbeiterin Suela Halilaj prüft die Sehschärfe

Bashkëpuntorja e DAIKA-s Suela Halilaj duke kontrolluar mprehtsinë e shikimit

 

Zweiter Arbeitsort: Fushe-Arrez (27.3.-28.3.)

Auch bei diesem Einsatz machten wir uns wieder auf den Weg nach Fushe-Arrez. Dort hatten wir mit der Missionsstation der Franziskaner-Schwestern Bernadette Ebenhoch und Gratias Ruf vor einem Jahr eine tolle Zusammenarbeit gestartet. Wir hatten damals bereits viele Kinder mit Brillen versorgt, die wir nun kontrollierten. Darüber hinaus nahmen wir sehr viele neue Patienten auf. Insgesamt schafften wir es, an eineinhalb Tagen über 150 Patienten zu untersuchen! In Fushe-Arrez ist unsere Arbeit besonders wichtig, da dort eine Arbeitslosigkeit von 80% herrscht und somit die Armut und die Bedürftigkeit der Bevölkerung extrem hoch sind. Mittellose Familien bekommen für ihre Kinder die komplette Brille gratis. Die Brillengestelle bekommen wir durch die freundliche Unterstützung der Firma Fielmann, die Gläser bezahlt DAIKA e.V. Wir werden uns in Zukunft um diesen Arbeitsort verstärkt kümmern.

 


Vendi i dytë i punës: Fushë-Arrëz (27.3.-28.3.)

 

Edhe kësaj rradhe udhëtuam për në Fushë-Arrëz. Këtu filluam që para një viti një bashkëpunim shumë frytdhënës me murgeshat e urdhërit françeskan Bernadette Ebenhoch dhe Gratias Ruf në stacionin e tyre misionar. Në atë kohë i pajisëm shumë fëmijë me syze dhe këtë rradhe ne bëmë vetëm një rikontroll. Përveç kësaj ne u kujdesëm edhe për shumë pacientë të rinj. Për një ditë e gjysëm ne vizituam gjithsej 150 fëmijë. Në Fushë-Arrëz puna jonë është shumë e rëndësishme, sepse papunësia arrin përafërsisht 80% të popullatës së zonës, si pasojë varfëria dhe nevoja për një ndihmë të tillë është shumë e lartë. Në këto raste prindërit pa mundësi ekonomike i marrin syzet falas. Kornizat e syzeve ofrohen nga firma Fielmann dhe shpenzimet për xhamat e syzeve i mbulon DAIKA. Në të ardhmen do të mundohemi të punojmë dhe të ndihmojmë sa më shumë në këtë vend. 

Ein herzlicher Umgang mit den Kindern ist das A und O: DAIKA-Volunteer Donika Kida

Për ne një përkujdesje e përzemërt e fëmijëve është e pazëvendësueshme: vullnetarja e DAIKA-s Donika Kida

 

Einführung in das Gerät Plusoptix: DAIKA-Volunteer Leonore Kratsch und DAIKA-Mitarbeiter Dritan Nikolli

Mësimi i përdorimit të paisjes Plusoptix: vullnetarja e DAIKA-s Leonore Kratsch dhe bashkëpuntori i DAIKA-s Dritan Nikolli

 

DAIKA-Mitarbeiterin Vilma Dufalija bei der Aufnahme der Patientendaten

Bashkëpuntorja e DAIKA-s Vilma Dufalija duke regjistruar të dhënat e pacientëve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach getaner Arbeit in  Fushe-Arrez: DAIKA-Volunteers  Donika Kida und Edera Kana, DAIKA-Mitarbeiterin Vilma Dufalija, Schwester Bernardette Ebenhoch, DAIKA-Volunteer Leonore Kratsch, DAIKA-Fachreferentin Elfriede Joos-Kratsch, DAIKA-Mitarbeiter Dritan Nikolli, DAIKA-Volunteer Anila Fetiu, Schwester Gratias Ruf (von links)

Pas përfundimit të punës në Fushë-Arrëz: vullnetaret e DAIKA-s Donika Kida dhe Edera Kanu, bashkëpunëtorja e DAIKA-s Vilma Dufalija, murgesha Bernardette Ebenhoch, vullnetarja e DAIKA-s Leonore Kratsch, specialistja okuliste e DAIKA-s Elfriede Joss-Kratsch, bashkëpuntori i DAIKA-s Dritan Nikolli, vullnetarja e DAIKA-s Anila Fetiu dhe murgesha Gratias Ruf (nga e majta)

 

 

3. Arbeitsort: Kruja/ Tirana (30.3.-31.3.)

Kruja ist eine kleine, sehr alte Stadt, die unterhalb von Felsen gebaut wurde. Nach getaner Arbeit wird man mit einem überwältigenden Blick Richtung Tiefebene nach Tirana und aufs Meer belohnt.

In Kruja sind wir seit längerem in Kontakt mit dem Augenarzt Dr. Artan Hibraj. Dieses Mal starteten wir mit Screenings in zwei Kindergärten, er wird sich anschließend um die Brillenversorgung kümmern. Dadurch, dass er seine ehrenamtliche Arbeit in unser Projekt mit einbringt, können unsere albanischen Kollegen an diesem Standort vom Screening bis zur Brille in unserer Abwesenheit bereits selbstständig arbeiten.

 

Vendet e fundit të punës: Krujë/Tiranë (30.3.-31.3.)

Kruja ndërtuar mbi kurrizin e shkëmbenjve, është një qytet i vogël dhe shumë i këndshëm. Pasi e kryem punën e shpërblyem veten me nje pamje mahnitëse në drejtim të Tiranës dhe detit.Në këtë qytet mbajmë prej kohësh kontakt me oftalmologun Dr. Artan Hibraj. Këtë herë puna jonë u përqëndrua në vizitën e syve tek dy kopshte fëmijësh. Pas përfundimit të kontrollit Dr. Hibraj do të përkujdeset për furnizimin e syzeve të tyre. Edhe kur ne nuk jemi atje, falë angazhimit dhe mbështetjes vullnetare të Dr. Hibraj-t për projektin tonë, kolegët tanë shqiptarë mund t´i ndërmarrin në  mënyrë të mëvetësishme të gjitha hapat e punës që nga kryerja e vizitave deri tek pajisja me syze e fëmijëve .

Die Kinder im Kindergarten während der Untersuchung

Fëmijët gjatë kontrollit në kopësht

 

Am Tag unseres Abfluges durften wir noch einen Abstecher zu Radio Tirana machen, um dort  von unserer Arbeit zu berichten. Der Link zur Sendung folgt.

Në ditën e fundit patëm mundësinë që të vizitojmë Radio Tiranën dhe që të flasim rreth punës sonë. Linku i emisionit do të publikohet në të ardhmen.

Bei Radio Tirana: Rundfunkjournalist Astrid Ibro, DAIKA-Fachreferentin Elfriede Joos-Kratsch, DAIKA-Mitarbeiter Dritan Nikolli (von links)

 Tek Radio Tirana: gazetari i radios Astrit Ibra, specialistja okuliste e DAIKA-s Elfriede Joos-Kratsch, bashkëpuntori i DAIKA-s Dritan Nikolli (nga e majta)

 

Nach dem Interview bei Radio Tirana: DAIKA-Volunteer Donika Kida, DAIKA-Fachreferentin Elfriede Joos-Kratsch, DAIKA-Mitarbeiter Dritan Nikolli, DAIKA-Volunteer Leonore Kratsch (von links)

Pas intervistës në Radio Tirana: vullnetarja e DAIKA-s Donika Kida, specialistja okuliste e DAIKA-s Elfriede Joos-Kratsch, bashkëpuntori i DAIKA-s Dritan Nikolli, vullnetarja e DAIKA-s Leonore Kratsch (nga e majta)

You have no rights to post comments